یارانه پرداخت نشده به برخی خانوارها تا پایان هفته واریز می‌شود

یارانه پرداخت نشده به برخی خانوارها تا پایان هفته واریز می‌شود

سخنگوی سامانه هدفمندی یارانه‌ها به مهر گفت: به جهت یک سری هماهنگی های بین دستگاهی افرادی که تا کنون موفق به دریافت یارانه خود نشده‌اند تا پایان هفته یارانه خود را دریافت خواهند کرد. به گزارش اقتصاد نو و به نقل از مهر یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۳ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون،