به دنبال افزایش زمان بازگشت ارز و وام ارزی ارزان هستیم

به دنبال افزایش زمان بازگشت ارز و وام ارزی ارزان هستیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با صندوق توسعه ملی جهت اختصاص وام ارزی به طرح های صادرات محورمذاکره کرده ایم، در تلاشیم وام ارزان فراهم کنیم. به گزارش ایسنا، عباس علی آبادی – وزیر صنعت معدن و تجارت – در چهارمین رویداد ملی صنعت دانش بنیان که با محوریت سلامت برگزار شد، بیان کرد: