مجلس انقلابی به این نتیجه رسیده که کابینه توان لازم برای عبور از ابرچالش‌ها را ندارد

مجلس انقلابی به این نتیجه رسیده که کابینه توان لازم برای عبور از ابرچالش‌ها را ندارد

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: شاید مجلس انقلابی به لحاظ گفتمان فکری و سیاسی هم راستا با دولت آقای رئیسی است اما به این جمع بندی رسیده که این تیم و کابینه توان لازم را برای عبور از بحران‌ها و ابر چالش‌ها را ندارد. به گزارش اقتصادنو و به نقل از ایلنا، معین‌الدین سعیدی