ثبت رکورد نوروزی مصرف بنزین در میانه زمستان

ثبت رکورد نوروزی مصرف بنزین در میانه زمستان

درحالی که ابتدای اسفندماه، متوسط مصرف روزانه بنزین کشور ۱۱۵ میلیون لیتر بود، به‌گفته وزیر نفت، در روزهای اخیر، این رقم به بیش از ۱۳۲ میلیون لیتر افزایش یافته است. به گزارش اقتصاد نو و به نقل از تسنیم، درحالی که در میانه زمستان به‌سر می‌بریم و در این موقع از سال انتظار ثبت پیک