کاهش کلسیم در سبدغذایی خانوار، سلامت مردم را نشانه گرفته است
رییس فراکسیون دیپلماسی سلامت مجلس:

کاهش کلسیم در سبدغذایی خانوار، سلامت مردم را نشانه گرفته است

رییس فراکسیون دیپلماسی سلامت مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توجه به سلامت مردم همیشه از اولویت های اصلی کمیسیون بهداست مجلس بوده و هست و در این خصوص حمایت های لازم و اقدامات مورد نیاز را انجام می دهیم دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مصرف لبنیات در میان خانوارهای ایرانی کاهش یافته است. سرانه مصرف