برگزاری اولین دوره خوراک دام و امنیت غذایی

برگزاری اولین دوره خوراک دام و امنیت غذایی

طبق تعیین شعار "تولید دانش بنیان اشتغال آفرین" از سوی مقام معظم رهبری، بر اهمیت بهره‌برداری از فناوری در صنایع مختلف، افزوده شده است و استفاده از دستاوردهای دانش برای حل مسائل و مشکلات صنایع، واجب و ضروری است.