برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:

برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تکذیب واردات بنزین به کشور با توجه به هم‌ترازی تولید و مصرف گفت: در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰ درصدی مصرف بنزین به ثبت رسیده است.