صنعت ساختمان پیشران اقتصاد کشور است

صنعت ساختمان پیشران اقتصاد کشور است

با اشاره به اینکه صنعت ساختمان به طور مستقیم ۵درصد از کل تولید ناخالص کشور را تشکیل داده است گفت:دولتمردا ن بابد به این صنعت به چشم پیشران اقتصاد بنگرند. با اهتمام، ممارست و همیاری بهترین و دلسوزترین همکاران فعال در صنعت ساختمان، انجمن صنفی کارفرمایی، کارآفرینان و سرمایهگذاران صنعت ساختمانِ تهران، در این مسیر

انتخاب ثتران به عنوان برند برتر مشتری مدار در حوزه صنعت ساختمان

انتخاب ثتران به عنوان برند برتر مشتری مدار در حوزه صنعت ساختمان

کسب مقام نخست شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) در سومین اجلاس سراسری یکصد واحد مشتری مدار در بین شرکت های ساختمانی را خدمت خانواده بزرگ ثتران تبریک عرض می نماییم. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)، این شرکت پس از ارزیابی های صورت گرفته، در سومین اجلاس سراسری