توضیحات معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران پیرامون تعطیلی یک هفته ای شورا

توضیحات معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران پیرامون تعطیلی یک هفته ای شورا

به دنبال خبر رسانی غیر منصفانه برخی رسانه ها در نحوه پردازش خبر تعطیلی یک هفته ای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت ایام اربعین حسینی، معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای شهر تهران توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی ارائه کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، به دنبال خبر