لغو پروازهای عمره، فراتر از صنعت هوانوردی است

لغو پروازهای عمره، فراتر از صنعت هوانوردی است

سخنگوی هما با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی هوایی کشور برای انجام پرواز عمره آماده است، گفت که موضوع عمره فراتر از دستگاه و صنعت هوانوردی است و مجوز عمره به هر دلیلی از جای دیگری که ما پاسخگو نیستیم، اعطا نشده است. به گزارش ایسنا، عملیات اعزام زائران ایرانی به عمره، قرار بود پس از ۹ سال