سرمایه های ملی توسط غیر متخصصان در بخش مسکن هدر می رود

سرمایه های ملی توسط غیر متخصصان در بخش مسکن هدر می رود

رئیس کمیته فنی انجمن سازندگان شهر تهران در حاشیه جشن روز مهندس که در سالن همایشهای نورالرضا(ع) با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر از فعالان حوزه صنعت ساختمان، انبوه سازان، سازندگان، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و مهندسان عزیز برگزار شد، مطرح کردند: سرمایه های ملی توسط غیر متخصصان در بخش مسکن هدر می رود. رئیس کمیته فنی