افزایش مقابله با دزدی دریایی در منطقه با حضور ارتش و سپاه

افزایش مقابله با دزدی دریایی در منطقه با حضور ارتش و سپاه

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: استقرار قدرتمند نیروی دریایی سپاه و ارتش باعث ارتقای امنیت ایران و آب‌های خلیج فارس و عمان و همچنین مقابله با دردهای دریایی است که برقراری امنیت آب‌های آزاد ثبت ایران در سازمان جهانی دریانوردی شده‌است. به گزارش اقتصادنو و به نقل از ایلنا، علی اکبر صفایی، رییس