ارائه بیمه تکمیلی رایگان برای اقشار ضعیف

ارائه بیمه تکمیلی رایگان برای اقشار ضعیف

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: علاوه بر رایگان کردن فرانشیز بیماران در دهک‌های اول تا پنجم، دولت در نظر دارد در برنامه هفتم خدمات دیگری را نیز همچون خدمات بیمه تکمیلی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و دهک‌های پایین درآمدی در نظر بگیرد. به گزارش اقتصادنو و به نقل از ایسنا، داود