دلیل حضور چینی‏‏‌ها در ساخت‏‏‌و‏‏‌ساز چیست؟

دلیل حضور چینی‏‏‌ها در ساخت‏‏‌و‏‏‌ساز چیست؟

حضور شرکت‌های چینی در طرح‌‌‌های مسکن‌سازی داخلی، همیشه موضوع داغی بوده است. اما حالا به نظر می‌‌‌آید که حضور این شرکت‌ها بیش از همیشه جدی شده است، اما بخش خصوصی معتقد است اگر قرار است این حضور جدی باشد باید تمام ریز مولفه‌‌‌های آن علنی شود. به گزارش اقتصاد نو به نقل از دنیای‌اقتصاد؛،در همین