توسعه صنعت ساخت و ساز در دست شرکتهای داخلی است

توسعه صنعت ساخت و ساز در دست شرکتهای داخلی است

دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با بیان اینکه واگذاری بازار داخلی ساخت و ساز به شرکتهای چینی می تواند سبب بروز مشکلات می شود در عین حال گفت: فرصت طلایی رونق اقتصادی با تحریک بخش مسکن را نباید به خارجی ها داد. یکی از جلسات تشکیل شده در وزارتخانه راه و شهرسازی خدمت