تداوم به‌کارگیری کودکان برای جمع‌آوری پسماند و نظافت معابر زیر سایه نبود نظارت شهرداری تهران

تداوم به‌کارگیری کودکان برای جمع‌آوری پسماند و نظافت معابر زیر سایه نبود نظارت شهرداری تهران

رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران گفت: هر زمان که درباره به‌کارگیری کودکان توسط برخی پیمانکاران تذکر دادم، مسئولان شهرداری تهران گفتند که ما بخشنامه‌هایی را به پیمانکاران و شهرداری‌های مناطق ابلاغ کرده‌ایم که نباید این کار را انجام بدهند، اما تداوم وجود این معضل در مدیریت شهری پایتخت و مشاهده مکرر