اخذ کپی مدارک هویتی افراد توسط دستگاه‌ها تخلف است

اخذ کپی مدارک هویتی افراد توسط دستگاه‌ها تخلف است

رییس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه سازمان ثبت احوال به ۲۰۰ دستگاه دولتی در ۲۰۰ هزار نقطه در کشور خدمات ارائه می‌کند، گفت: هیچ دستگاهی نیاز به گرفتن کپی مدارک هویتی از افراد ندارد و اگر اقدام به اخذ مدارک هویتی افراد می‌کند مطابق قانون این دستگاه مرتکب تخلف شده است.