پادشاهی مغرور و متعصب که شبیه هیچ کس نبود

پادشاهی مغرور و متعصب که شبیه هیچ کس نبود

نوشین درخشان: داستان زندگی اسطوره ها همیشه پر از رمز و راز و مثل اثر انگشت، مخصوص خودشان است. اریک کانتونا، بازیکن دهه ۹۰ میلادی منچستر یونایتد را همه فوتبال دوستان می شناسند. حتی کسانی که منچستر را دوست نداشتند  اما کانتونا را تحسین می کردند چرا که عاشقانه و با غرور و تعصب عجیبی  پا