اتاق بازرگانی و صنعت روسیه مشتاق افزایش تعامل با اتاق ایران است
پیام تبریک سرگئی کاتیرین برای انتخاب رئیس اتاق ایران

اتاق بازرگانی و صنعت روسیه مشتاق افزایش تعامل با اتاق ایران است

سرگئی کاتیرین، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه، با ارسال پیام تبریکی به مناسبت انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق ایران، بر تعهد این اتاق در همکاری با اتاق ایران برای تقویت تعاملات دوجانبه تأکید کرد. به گزارش اقتصاد نو، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه، با ارسال پیام تبریکی به مناسبت انتخاب

فرهنگی

اخبار سیاسی